Noprec tildelt oppstartsmidler fra støtteordningen Grønn plattform

Noprec tildelt oppstartsmidler fra støtteordningen Grønn plattform

Noprec på Ottersøy får støtte til sitt arbeid med å utvikle en nasjonal pilot for resirkulering av industriplast. Noprec er allerede en viktig aktør i arbeidet med å få resirkulert og utviklet nye forretningsmodeller og produkter fra resirkulert plast. I hovedsak har selskapet utgangspunkt i innsamling, behandling og granulering av plast fra fiske- og oppdrettsnæring, men selskapet har ambisjoner om å stå i spissen for å bygge nødvendig kapasitet, nettverk og kompetanse fremover. Noprec har allerede investert i infrastruktur til forskning på resirkulert plast blant annet ved å ansette en egne labratorieleder for å kunne teste og kvalitetskontrollere sine produkter. Prosjektleder Helene Øyangen Lindberg sier at de ønsker å involvere andre selskaper i det planlagt arbeide, også deltagere fra Civac-klyngen vil kunne være aktuelle.