Prosjekter

Prosjekter
[fluid][html css=»width:auto;»]

CIVAC har tre strategiske fokusområder. Det ene området handler om å utvikle klyngen og samarbeidet mellom bedriftene som deltar i samarbeidet. Klyngen retter seg både mot teknologileverandører, gründere, kapitalmiljøer, FoU og renovasjonsaktører. Et annet strategisk fokusområde er verdikjedeutvikling …

Les mer...