Prosjekter

Prosjekter

Prosjekter

CIVAC har tre strategiske fokusområder.

Det ene området handler om å utvikle klyngen og samarbeidet mellom bedriftene som deltar i samarbeidet. Klyngen retter seg både mot teknologileverandører, gründere, kapitalmiljøer, FoU og renovasjonsaktører.

Et annet strategisk fokusområde er verdikjedeutvikling der

Les mer...