Program dag 2

«Plastutfordring og veien videre. Kan regionen bli et foregangsområde på å utnytte resirkulert plast i nye forretningsområder?
Hvilke fordeler har vi? Hvilke hindringer ligger i lovgivning og dagens situasjon»

StartTemaForedragsholder
08:30Innregistrering
09:00InnledningDaglig leder Civac, Trond Norum
09:10Rammebetingelser og muligheter/trusler å utvikle sirkulære verdikjeder for plast i NorgeDaglig Leder Mepex, Frode Syvertsen
09:35Utfordring, barrierer for utnyttelse av plast fra blå- og grønnsektor Prosjektleder Noprec, Helene Øyangen Lindberg
10:00Erfaring fra innsamling av plast fra det private næringslivet. Daglig ledere Isak D. Westgaard, Øystein Lie
10:25Kaffepause
10:40Kan resirkulert plast brukes i eksisterende produkter og plaststøpeprosesser? Prosjektleder Lycro AS, Ståle Sve Rian
11:05Plastproblematikk og muligheter for utnyttelse av resirkulert plast sett fra et FoU-perspektiv
 
Forskningsleder Materialer og Nanoteknologi, Sintef, Jens. K Jørgensen
11:30Workshop: Hva må til for at vi skal lykkes med å utnytte plastavfall i Midt-Norge? Gruppevis arbeid. Presentasjon av gruppesvar fra kl 12-12.15 
12:15Lunsj