Plukkanalyse og veien videre

Vi i CIVAC inviterer til en gratis 1-dags workshop hvor vi ser på funn fra plukkanalyseprosjektet og snakker om hvor veien går videre.

Vi har satt et tak på maks 40 personer, så det gjelder å være tidlig ute med påmeldingen.  

I alt åtte interkommunale/kommunale renovasjonsaktører og to private renovasjonsselskaper er med i undersøkelsen  som skal se hva slags ressurser som eksisterer i restavfallet – både hjemme hos privatpersoner, på gjenvinningsstasjoner og fra hytterenovasjon.

Over 40 tonn søppel skal gjennomgås for å se hvor flinke vi er til å sortere i det som er den største undersøkelsen av sitt slag i Norge.

Funnene fra undersøkelsen ønsker vi å ta inn i et større sirkulær økonomisk prosjekt i etterkant med henblikk på ressursutnyttelse og teknologiutvikling.

 

Påmeldingsfrist 30.11.21

 

Sted : Radisson Blue, Trondheim Lufthavn Værnes

Dato: 07.12.21

Tidspunkt: 10.00-15.00

Foreløpig agenda:

  • Velkommen v/ Torhild Aarbergsbotten,Proneo, og Trond Norum,Civac
  • Gjennomgang av rapport og funn plukkanalyse v/Mepex
  • Lunch
  • Workshop:
    • Hva kan vi ta videre inn i en større sammenheng, med hvilke aktører?
    • Hva kan løses lokalt?
  • Avslutning – veien videre

 

Påmelding:

Påmelding workshop desember