Om CIVAC

20 mai 2020 ble CIVAC – Circular Values Cluster stiftet. Bak initiativet står 4 store renovasjonsselskaper fra Trøndelag, som ønsker å samarbeide bredt for å hente ut sirkulærøkonomiske verdier for samfunnet og for avfallsnæringen i Midt- Norge.

Sommeren 2019 tok Innherred Renovasjon, ReMidt, Trondheim Renholdsverk Gruppen og Midtre Namdal Avfallsselskap initiativ til et forprosjekt som hadde som mål å kartlegge rammebetingelser for etableringen av en avfallsklynge i Midt- Norge. Ambisjonen for dette initiativet var å utnytte fortrinn som finnes gjennom et etablert samarbeid i renovasjonsbransjen i Midt- Norge og fremme Trøndelag som et tyngdepunkt i sirkulærøkonomisk arbeid.

CIVAC har tre strategiske fokusområder. Det ene området handler om å utvikle klyngen og samarbeidet mellom bedriftene som deltar i samarbeidet. Klyngen retter seg både mot teknologileverandører, gründere, kapitalmiljøer, FoU og renovasjonsaktører. Et annet strategisk fokusområde er verdikjedeutvikling der klyngens ambisjon er å være en katalysator for utviklingsprosjekter mellom klyngebedriftene og opp mot aktører i andre relevante næringer. Et tredje fokusområde er teknologiutvikling, der klyngen har som ambisjon om å være en arena/nettverk som unnfanger ny teknologi som styrker arbeidet med sirkulærøkonomi.

Visjon

Civac (Circular value cluster) er en ledende aktør i utviklingen av bærekraftige samfunn.

Misjon

Civac skal bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. Civac skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Hovedmål

Skape nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser, og ny teknologi, som gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft