Millionstøtte til CIVAC-prosjekt

Dato

Sammen med 10 interkommunale- og kommunale renovasjonsselskaper og private aktører i Midt-Norge skal CIVAC se på hvilke ressurser som finnes i det vi kaster i restavfallet.

Nå har prosjektet fått en million kroner fra Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet har en totalramme på 2,5 million kroner.

– Dette er et prosjekt som går på å finne ressurser i restavfallet vårt. Dette skal vi finne ut ved å gjennomføre en rekke plukkanalyser av restavfallet. Det vil si at vi tar stikkprøver av avfallet som kommer inn til renovasjonsselskapene og analyserer hva som er i avfallet. At vi nå har fått en million kroner i støtte fra fylkeskommunen, er svært gledelig, sier Trond Norum, daglig leder i CIVAC.

I juni skal de i gang med et forprosjekt hvor planen er å se på mulighetene for en forretningsmodell og teknologi som vil gjøre det mulig å gjennomføre prosjektet. Forprosjektet skal fortsette ut året.

– Vi ønsker å se om det er ressurser i avfallet som vi kan utnytte i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Avfallet vi skal se på er både det som vi vanlige forbrukere kaster i restavfallet og som renovasjonsselsapene samler inn. Vi skal se på det som kommer inn på gjenvinningsstasjonene, det som kastes i hytterenovasjon og vi skal se på restavfallet fra private næringsaktører, sier Norum.

CIVAC – Circular Values Cluster – er en avfallsklynge som ble stiftet i mai 2020 med fire store renovasjonsselskaper fra Trøndelag i bresjen. Avfallsklyngen ønsker å samarbeide bredt for å hente ut sirkulærøkonomiske verdier for samfunnet og for avfallsnæringen i Midt- Norge. Det er per i dag 23 medlemsbedrifter i CIVAC.

CIVAC skal jobbe for å bidra til at ressursene i avfallet får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC er en ledende aktør i utviklingen av bærekraftige samfunn og klyngen skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Kontaktinfo for spørsmål:
Trond Norum
Daglig leder CIVAC
Tlf: 926 01 737
trond.norum@civac.no

Flere
saker