Loopfront omtalt av Statsminister Erna Solberg under Trøndelagsmøtet.

Loopfront omtalt av Statsminister Erna Solberg under Trøndelagsmøtet.

Civac sitt nyeste medlem, Loopfront, ble av Statsminister Erna Sølberg under Trøndelagsmøtet omtalt som et viktig selskap i den sirkulærøkonomiske omstillingen vi er inne i . Loopfront har utviklet en plattform som bidrar til at byggematerialer og inventar kan resirkuleres gjennom ombruk eller sekundære råvarer for produksjon av nye materialer. Plattformen skal forenkle og sikre samarbeid mellom aktører innen eiendom, bygg og anlegg.