FAGMØTE: BÆREKRAFTIG MATERIALGJENVINNING I KRYSSLIMT MASSIVTRE – MARKEDSMULIGHETER OG BARRIERER WOODWORKS!

CLUSTER OG CIVAC INVITERER TIL ET FAGMØTE OM «KRYSSLIMT MASSIVTRE».
17 JUNI KL. 09.00 – 10.30


Krysslimt massivtre er i «vinden», men byggesystemet er råstoff intensivt. Ny forskning viser at det er mulig å gjøre massivtre mer bærekraftig ved å anvende en andel returflis og returtre som råstoff.


Dersom man lykkes med å koble aktører i verdikjeden sammen om de riktige utviklingsprosjektene, kan det skapes et mulighetsrom for kommersialisering av kortreist krysslimt massivtre med en kjerne av returflis/tre.


Vi legger opp til faglige innlegg for å høre status og resultater av gjennomførte forsøk og prosjekter og åpner også opp for diskusjon.

AGENDA

  • Markedsbildet for krysslimt massivtre – Nicolai Riise, konsernleder i MAD AS
  • Returtre i massivtre: EU-prosjekt knyttet til massivtre og returfiber – Andreas Stenstad, FoU rådgiver ved Norsk Treteknisk Institutt
  • Gjenbruk av returtre: Hvordan fungerer dette i praksis? – Ole Petter Segtnan, daglig leder i Retura IR
  • Returtre i lettvegger – Ikke bekreftet
  • Diskusjon

Link til påmelding HER