Medlemmer

Medlemmer

Civac ble startet av Innherred Renovasjon, ReMidt, Trondheim Renholdsverk Gruppen og Midtre Namdal Avfallsselskap og stiftet 20. Mai 2020. Klyngen har allerede fått 15 medlemmer og vokser raskt.

Innherred Renovasjon

Innherred Renovasjon er et interkommunalt selskap som eies av kommunene: …

Les mer...

Prosjekter

Prosjekter
[fluid][html css=»width:auto;»]

CIVAC har tre strategiske fokusområder. Det ene området handler om å utvikle klyngen og samarbeidet mellom bedriftene som deltar i samarbeidet. Klyngen retter seg både mot teknologileverandører, gründere, kapitalmiljøer, FoU og renovasjonsaktører. Et annet strategisk fokusområde er verdikjedeutvikling …

Les mer...