Enter your text here

Civac sin misjon

Civac skal bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. Civacskal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Gjenbruk og materialgjenvinning av deponimasser

Gjenbruk og materialgjenvinning av deponimasser

Rambøll har gjennomført et forprosjekt om Gjenbruk og Materialgjenvinning av deponimasser på vegne av Civac, Innherred Renovasjon og Frøseth AS. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å bidra til å avdekke mulighetene for gjenbruk i regionen, redusere uttaket av …

LES MER

Millionstøtte til CIVAC-prosjekt

Millionstøtte til CIVAC-prosjekt

Sammen med 10 interkommunale- og kommunale renovasjonsselskaper og private aktører i Midt-Norge skal CIVAC se på hvilke ressurser som finnes i det vi kaster i restavfallet. Nå har prosjektet fått en million kroner fra Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet har en totalramme …

LES MER