Enter your text here

Civac sin misjon

Civac skal bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. Civacskal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Om CIVAC

Om CIVAC

20 mai 2020 ble CIVAC – Circular Values Cluster stiftet. Bak initiativet står 4 store renovasjonsselskaper fra Trøndelag, som ønsker å samarbeide bredt for å hente ut sirkulærøkonomiske verdier for samfunnet og for avfallsnæringen i Midt- Norge.

Sommeren 2019 tok …

LES MER

Medlemmer

Medlemmer

Civac ble startet av Innherred Renovasjon, ReMidt, Trondheim Renholdsverk Gruppen og Midtre Namdal Avfallsselskap og stiftet 20. Mai 2020. Klyngen har allerede fått 15 medlemmer og vokser raskt.

Innherred Renovasjon

Innherred Renovasjon er et interkommunalt selskap som eies av kommunene: …

LES MER

Prosjekter

Prosjekter
[fluid][html css=»width:auto;»]

CIVAC har tre strategiske fokusområder. Det ene området handler om å utvikle klyngen og samarbeidet mellom bedriftene som deltar i samarbeidet. Klyngen retter seg både mot teknologileverandører, gründere, kapitalmiljøer, FoU og renovasjonsaktører. Et annet strategisk fokusområde er verdikjedeutvikling …

LES MER